FoU

Produksjon

16

15 år med sensorteknologi forskning og utvikling team;
Den kan utvikles forover eller bakover;
Tredimensjonal støttet datamaskin;
Endelig elementanalyse ERT;
Prototype design, verifisering, teknisk analyse;
Prototype ytelsestest og verifisering / første batch godkjenning;
Bekrefte PPAP;
Ytelseseksperiment av ulike omfattende indekser;
EMC elektromagnetisk kompatibilitetstest;

Eksperimentelle prosjekter som kan fullføres i selskapets FoU-plattform:
Eksperiment med høy og lav temperatur.
Salt spray eksperiment.
Konstant temperatur og fuktighetseksperiment.
MAF holdbarhetseksperiment.
SENSOR dynamisk eksperiment med høy og lav temperatur.
Høy og lav temperatur støtpåvirkning eksperiment.
SENSOR holdbarhetseksperiment.
MAF dynamisk eksperiment med høy og lav temperatur.
Slipp eksperiment.
Nøkkelstørrelses projeksjonsfangstdata.
Simulert bilvibrasjonseksperiment.
Tredimensjonalt vibrasjonseksperiment.
Wire holdbarhet eksperiment.
Spenningseksperiment.
Ekspert med høytrykksforsegling.
Høytrykks støtpåvirkningseksperiment.
Installasjon IP eksperiment.
Eksperiment med kjemisk resistens.

17